Nya medlemmar

dsc_0337

Hur man blir medlem i Båtsällskapet Arken

I Båtsällskapet Arken tillämpas ett kösystem för att bli medlem och erhålla en båtplats. Medlemsansökan görs med fördel via hemsidan under menyn Kansli-> Blanketter-> Medlemsansökan

Vi kommer hantera ditt ärende och kontakta dig senare.

Har vi plats för dig kommer vi bestämma en dag och tid som passar både dig och oss för att vi ska kunna ta hand dig på bästa sätt och ha en genomgång av BS Arkens regler och faciliteter som vi avslutar med en rundvandring på området då vi visar anläggningen samt din båtplats.

Våra medlemmars båtbottnar ska vara fria från biocidfärger. När det kommer in nya båtar i klubben ska medlemmarna uppvisa intyg på att båtbotten är fri från biocidfärg. Saknas intyg ska båtägarna själv ombesörja mätning av gifthalt och i förekommande fall sanera båtbotten inför kommande sjösättning.

Vid nämnt möte betalar den blivande medlemmen medlemsavgift, inträdesavgift, båtplatsavgift samt grindkortsavgift med kort eller swish.

Priser för dessa finns på Arkens hemsida.

Vi tar ej emot kontanter.

Klubben informerar även att medlemmen personligen ska inneha nautisk kompetens, som lägst förarbevis. Om nautisk kompetens saknas är kravet att medlemmen ska ta det inom ett (1) år. BS Arken tillhandahåller kurs gällande förarbevis under vinterhalvåret så att du kan genomgå kursen i BS Arkens regi. Tas ingen nautisk kompetens kan det bli dubbel båtavgift eller förlust av båtplats.