Miljöpolicy

dsc_0337

Följande miljöpolicy är godkänd på årsmötet 2011 –

Båtsällskapet Arken skall värna om miljön inom klubbområde, vattenområde samt vid klubbholmen.

Detta innebär att bara miljövänliga produkter är tillåtna att användas inom klubbens område.

  • Att endast tillåtna färger får användas.

Godkända bottenfärger 2014:
Eco marine Neptune Formula (mjuk)
International – Lago Racing II (hård), International VC17m ECO (hård)
International Cruiser Zero
Hempel Silic One (mjuk, ej för träbåtar)

Traditionella bottenfärger – antifoulinfärger:
Det är inte tillåtet i Mälaren att använda färger som är klassade som kemiska bekämpningsmedel. De nya kopparfärgerna för ostkusten tillhör den kategorin. Det innebär att du som ligger i Mälaren med din båt inte får måla med kopparfärg.

Tänk också på att vi använder våra båtar i en dricksvattentäkt som också ingår i östra Mälarens vattenskyddsområde.

Nedanstående färger är märkta med ”för insjöar” men är under utredning av tillsynsavdelningen hos Kemikalieinspektionen då de innehåller zink. Undvik dem tills vi får vetskap om de fortsatt kommer att vara tillåtna för insjöar.

LeFant TF
Epifanes semihård bottenfärg
Hempel Mille Alu Baltic

Alternativa metoder till bottenfärger:
Ett fullgott alternativ till traditionella bottenfärger är att inte måla alls utan istället rengöra båtbotten genom att t. ex. använda en borsttvätt. Den borstar rent din båtbotten när båten är i sjön. Närmaste borsttvätt ligger på Lidingö och tar även segelbåtar. På båtmiljös hemsida kan du se var borsttvättar finns i skärgården. Behandla din botten med epoxi så får du en hård glatt yta som underlättar båttvätt. du kan också pröva att borsta din botten för hand, exempelvis med specialborsten Scrubbis. Läs vidare på : http//batmiljo.se/ren-batbotten

  • Att vid motorkonservering använda miljövänlig propylenglykol eller likvärdig
  • Att använda etylenglykol innebär följande, all sådan glykol skall omhändertagas och skall tömmas i kärl inom miljöstation.
  • Alltså skall motorn sköljas igenom på land och vätskan skall samlas upp, inget utsläpp får ske varken på land eller i vattnet.
  • Att om båten har oljeblandat slagvatten får detta ej pumpas ut i Mälaren. Åtgärd är att använda oljesugande dukar eller filter på utloppet.
  • Att tvåtaktsmotorer körs på alkylatbensin.
  • Att vid tankning förebygga spill i vattnet, använd uppsamlingsduk.
  • Att titta till sin båt och därmed undvika att hitta denna vattenfylld.
  • Att tömning av hålltankar i Mälarens skyddsområde är förbjudet.

Bryter man mot gällande föreskrifter kommer densamma att bli skadeståndsskyldig, vilken kan innebära stora kostnader.

Upptäcker medlem oljespill eller liknade i vattnet skall detta omgående meddelas miljöombudet.

Vid stora utsläpp eller sjunken båt skall SOS 112 alarmeras, dessa i sin tur kontaktar kustbevakningen, som är den instans som har hand om miljön i Mälaren.

Under tiden skall länsar läggas ut för att förhindra spridning.

Vid stora utsläpp kommer klubben att ha läns som kommer att finnas vid hamninloppet. Detta för att därigenom förhindra vidare spridning ut i Mälaren

Det kommer också att finnas eccobark och liknande till hands vid miljöstation

Alla kablar som finns inkopplade på bryggornas uttagslådor skall vara uppmärkta med namn och tillstånd som fås av hamnkapten. (Varför, jo för att förhindra att medlem som erhållit tillstånd har eventuellt en länspump inkopplad och båten sjunker)

Följer vi ovanstående och hjälps åt kommer vi även i framtiden, att kunna dricka vårt Mälarvatten som idag nästan försörjer två miljoner människor med färskt kranvatten.

Ditt miljöombud i klubben

Julle Bernström