Uppsägning

Uppsägning av båtplats skall göras skriftligen på Arkens kansli vid kanslikvällar. Bör ske senast 2 månader innan sjösättning resp. upptagning. Se kalendariet för info om öppettider.

Innan ni besöker kansliet för uppsägning SKALL er båt och täckmaterial var borta från BS Arken.

/Styrelsen