Uppsägning

Båten samt tillhörande vagga/vagn/bockar etc. samt täckställning och material har/kommer att avlägnsas från BS ARKENS område senast enligt datum ovan. Kvarlämnat material kommer att påverka eventuell återbetalning av erlagd båtavgift. Jag godkänner att BS ARKEN debiterar mig hanteringskostnad för kvarlämnat material.