Uppsägning

Uppsägning av båtplats skall göras på Arkens kansli vid kanslikvällar. Se kalendariet för info om öppettider.

Innan ni besöker kansliet för uppsägning SKALL er båt och täckmaterial var borta från BS Arken.

/Styrelsen