Nuvarande Avgifter och Klubbshop

Båtplats: 115:-/kvm (min avgift 1150:-)
Jolleavgift 200:-
Medlemsavgift 500:- /år
Inträdesavgift 4000:-
Grindkort 250:-
Roddbåt 430:- (enl spec 5×1,8m max 5hkr)
Lyftavgift 500:-
Rampavgift                                                  500:-
Inträdesavgift för ungdomar under18  år vars föräldrar är medlemmar 0:-

Grundavgift                                              500:-

Uteblivit arbetspass                                800:-/gång

Avsaknad av båtmärke på båten           400:-

(Betalning sker med kort eller swish då vi ej tar emot kontanter)