Avgifter 2023, Klubbshop och Rabatter

Båtplats: 115:-/kvm (min avgift 1150:-)
Jolleavgift 200:-
Medlemsavgift 500:- /år
Inträdesavgift 4000:-
Grindkort 250:-
Roddbåt 430:- (enl. spec. 5×1,8m max 5hkr)
Lyftavgift 750:- Extra lyft 1500:- Arkenlyft inkl. bogsering 1000:-
Rampavgift                                                  500:-
Inträdesavgift för ungdomar under18  år vars föräldrar är medlemmar 0:-

Grundavgift                                              750:-

Uteblivit arbetspass                                800:-/gång

Avsaknad av båtmärke på båten            500:-

(Betalning sker med kort eller swish då vi ej tar emot kontanter)