Nuvarande Avgifter

Båtplats: 115:-/kvm (min avgift 1150:-)
Jolleavgift 200:-
Medlemsavgift 500:- /år
Inträde 4000:-
Grindkort 250:-
Roddbåt 430:- (enl spec 5×1,8m max 5hkr)
Lyftavgift 500:-
Rampavgift                                      500:-
Inträdesavgift för ungdomar under18 år vars föräldrar är medlemmar 0:-

(Betala gärna med kort eller swish så vi slipper kontanthantering)