Kontaktinformation

Båtsällskapet Arken
Skälby Gård
196 93 Kungsängen

Pg: 627058-1

Kansli:
kansli@bsarken.se
08-581 715 10
(Ons 18.30-20.30)

Vakt: 08-581 717 50