BS Arken

Båtsällskapet Arken har ett mycket bra läge vid Brofjärden i Mälaren mellan Kungsängen och Bro, mitt i ett stycke naturskön mälarskärgård. Till de stora fjärdarna är det inte mer än 4 sjömil, och många historiska sevärdheter, bl.a. Birka, ligger i närheten. Till Hammarbyslussen är det c:a 20 sjömil och till Södertälje ungefär lika långt.

Hamnen är väl skyddad av två kraftiga pirarmar och på bryggorna finns både dricksvatten och el. Klubben har även egna maskiner för lyft av båtar upp till c:a 3,8 meters bredd och c:a 10 tons vikt. Detta gör att det är möjligt att (givetvis efter överenskommelse) kunna få sin båt upplyft för tillsyn/reparation under säsongen om det skulle bli nödvändigt. Vinteruppställningsplatser för alla båtar finns inom hamnområdet.

Hamnområdet är inhägnat och in/utpassering sker genom grindar med elektroniskt passersystem och grindkort. Givetvis finns bevakning.  Vidare har Du som medlem i B/S Arken tillgång till en medlemsverkstad inomhus där det går att utföra diverse arbeten som plastarbeten, lackning, målning m.m. Mastskjul under tak finns.

Det finns även ett stort klubbhus (med fullt utrustat kök) där det finns möjlighet att servera c:a 100 sittande gäster. Klubbhuset med all utrustning står kostnadsfritt till medlemmarnas förfogande t.ex för bröllop, 50-årskalas eller andra privata fester.

Nytt sanitetshus med toaletter, bastu och dusch uppfördes år 2002.

Det är även väl sörjt för miljöfrågorna. Tank för spillolja och andra miljöfarliga vätskor finns, liksom containers för vanliga sopor.  Detta att B/S Arken är en båtklubb (eller formellt en förening) och inte en marina med anställd personal, gör att verksamheten är helt beroende av att alla medlemmar är med och “drar sitt strå till stacken”.

I en hamn som vår ligger sammantaget mycket stora värden i både båtar och känslor för båtlivet. Dessa värden måste vi gemensamt vårda, bevaka och utveckla. Därför har vi både vaktgång (för att vaka över våra egna och andras båtar) och sammankomster och fester av olika slag (för att ha trevligt och utöka bekantskapskretsen med nya människor som har båtliv som intresse).

Några av de tillfällen där möjlighet ges till många nya bekantskaper är t.ex.knytkalas efter sjösättningen, midsommarfirandet på klubbholmen, kräftskivan på klubbholmen samt inte minst den mångomtalade höstfesten efter upptagningen.

Utöver detta finns även stora värden i byggnader, markanläggningar och maskiner i klubben. Medlemmarna äger allt detta gemensamt, och har ett gemensamt intresse av att underhållet sköts. Därför har vi bl.a. arbets- och städpass.

Då vi är ganska många medlemmar har det hittills varit möjligt att inom medlemskåren hitta kunskap kring det mesta som behöver göras, vilket har underlättat mycket. Dock finns som i alla klubbar en en viss omsättning bland medlemmarna, varför klubben hela tiden är intresserad (och beroende) av att medlemmar som anser sig ha kunnande inom något för klubben intressant område berättar för styrelsen eller klubbfunktionärer om detta. GLÖM INTE DET.

Slutligen:  Styrelsen i B/S Arken har givetvis som målsättning att medlemmarna ska trivas och ha trevligt både på sjön och i klubben. Använder vi sunt förnuft och “gott sjömanskap” både på sjön och inom klubben, så bidrar vi alla till att främja ett gott kamratskap och att vårda och utveckla B/S Arken inför framtiden.

Sjösättning: BS Arken sjösättning 2011 – YouTube

Upptagning: BS Arken Upptagning Hösten 2009 – YouTube

Film från klubben: https://www.youtube.com/watch?v=LV41QTBE9Z0

MYS hemma hos BS Arken: MYS hemma hos BS Arken – YouTube

Välkommen till BS ARKEN,  “En av Sveriges bästa aktiva båtklubbar med hög trivsel”.