SJÖSÄTTNINGEN 2020

Information gällande sjösättningen 2020


Med anledning av nuvarande situation med Corona/Covid 19 så kommer vi att förändra förfarandet vid
sjösättning. Detta för att minimera mängden personer på en och samma plats i enlighet med riktlinjer
och bestämmelser från myndigheter.
Främst måste vi tänka på och värna dem som arbetar under dessa två dagar. Detta är en svår situation
och BS Arken är en stor organisation att planera för och leda.
Vi vet inte hur det kommer se ut vid tidpunkt för sjösättning, och för att klara a denna logistik behöver
vi göra en bedömning och ta ett beslut redan nu. Vi har därför anpassat vårens sjösättning grundat på
rådande omständigheter och direktiv samt även tagit höjd för en eventuellt ytterligt tänkbara
begränsningar.


Årets sjösättning förlängs med en dag och kommer att ske den 2 och 3 maj.


Följande åtgärder kommer vidtas till följd av dagens situation;


• Starttiderna för de olika maskinerna är differentierade för att minimera antalet medlemmar
samtidigt.


• Två extra maskiner kommer att finnas på plats för att lyfta tomma vaggor och
pallningsmateriel.


• Schemat för respektive maskin är förlängt vilket kommer att innebära att sjösättning kommer
att fortgå under två dagar istället för en.


• Antalet kommenderade ses över. Klubben kommer att gå ut och fråga dem som av
myndigheter ses som riskgrupp.


• Det kommer inte att finnas något café. Medlem måste tillse egen mat för dagarnas raster.


• Klubben kommer att vara behjälplig att sjösätta båtar, sk. ”Arkenlyft”. Gällande frågor kring
Arkenlyft maila ordforande@bsarken.se


För årets sjösättning gäller att båten skall vara klar för lyft, det vill säga medlemsmärke skall
vara satt på båten och tampar i för och akter skall vara klara den tid som står angivet som
starttid för ditt kvarter i schemat. (Glöm inte att även tampar på bryggorna skall vara klara.)


När båten är sjösatt och du sett att allting fungerar och inget läcker så vill vi be dig att åka hem så att vi
undviker de folksamlingar som vi i vanliga fall tycker är mycket trevligt och egentligen önskar.


Ber er ha förståelse för dessa förändringar och respektera dessa. Det finns med största säkerhet andra
tankar och åsikter i ämnet och hur vi kan utforma detta. Vi tycker att det är viktigt att så långt som
möjligt försöka inkludera samtliga medlemmar, genom att på ovan beskrivna sätt anpassa vår
verksamhet till rådande situation.


Vid övriga frågor kring sjösättningen kontakta ordforande@bsarken.se

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.