Styrelsen

Behöver du maila någon nedan utan mail använd kansli@bsarken.se  så ser vi till att rätt person får mailet.

Rolf ”Julle” Bernström – Styrelsens Ordförande, Varvschef 070-835 83 05


ordforande@bsarken.se eller slipbas@bsarken.se

 • Allmänna frågor om klubben
 • Miljöombud
 • Slipbas, gällande frågor inom varvsområdet
 • Sjösättning- och upptagningsfrågor
 • Brandskydd

Anna Jansson Kassör 070-926 14 36

kassor@bsarken.se

 • Fakturafrågor
 • Övriga frågor e-mail: kansli@bsarken.se

Nalle Bjerfalk – Vaktchef, Hamnkommittén 070-832 58 56

vakt@bsarken.se

Yvonne Svensson – Sekreterare, Kanslikommitté

kansli@bsarken.se

Tobias Jansson – Hamnkapten, Vice ordförande 070-922 78 49


hamnkapten@bsarken.se

 • Hamnplatser, köplatser
 • Sjösättning-och upptagning

Kjell Rosell – Materialförvaltare, Inköp

kansli@bsarken.se

Thomas Andersson – Byggansvarig, Arbetsledare

arbetsledare@bsarken.se

Berndt Berglund – Kanslichef 08-581 715 10

kanslichef@bsarken.se

 • Medlemsfrågor
 • Sammankallande i kanslikomitén

Trygve Schreiber – Hamnkommittén 070-5813616

Kommunikationsansvarig – Adjungerad i Hamnkommittén 

tryggve.schreiber@centriclabs.se

Marjut HeckleKanslikommitté

Anders Rengius –Hamnkommittén 070-4401130

Vice varvschef

vice.varvschef@bsarken.se

Ted Svedberg – Hamnkommittén 073-342 78 16

Vice hamnkapten

vice.hamnkapten@bsarken.se