Styrelsen

Behöver du maila någon nedan utan mail använd kansli@bsarken.se  så ser vi till att rätt person får mailet.


Rolf ”Julle” Bernström – Styrelsens Ordförande

ordforande@bsarken.se eller slipbas@bsarken.se


Anna Jansson Kassör

kassorbsarken@gmail.com


Nalle Bjerfalk – Vaktchef, Hamnkommittén

vakt@bsarken.se


Yvonne Svensson – Sekreterare, Kanslikommitté

kansli@bsarken.se


Tobias Jansson – Hamnkapten


hamnkapten@bsarken.se


Kjell Rosell – Materialförvaltare, Inköp


Thomas Andersson – Byggansvarig, Arbetsledare


Johnny Fredholm – suppleant


Marjut Heckle – Kansli,

_________________________________________________________________________________

Thomas Kolmskog – Hamnkommittén

_________________________________________________________________________________

Mikael Kolmskog – Kanslikommittén