Styrelsen

Behöver du maila någon nedan utan mail använd kansli@bsarken.se  så ser vi till att rätt person får mailet.

Rolf “Julle” Bernström – Styrelsens Ordförande, Varvschef 070-835 83 05


ordforande@bsarken.se eller slipbas@bsarken.se

  • Allmänna frågor om klubben
  • Slipbas, gällande frågor inom varvsområdet
  • Sjösättning- och upptagningsfrågor
  • Vice varvschef
  • Festkommitten

Anna Jansson Kassör 070-926 14 36

kassor@bsarken.se

  • Fakturafrågor
  • Övriga frågor e-mail: kansli@bsarken.se

Nalle Bjerfalk – Vaktchef, Hamnkommittén 070-832 68 56

vakt@bsarken.se

Yvonne Svensson – Sekreterare, Kanslikommitté

kansli@bsarken.se

Johnny Rudolf – Hamnkapten, Vice ordförande 0705-383859

hamnkapten@bsarken.se

  • Hamnplatser, kö-platser, Sjösättning, Upptagning

Kjell Rosell – Materialförvaltare, Inköp

kansli@bsarken.se

Thomas Andersson – Byggansvarig, Arbetsledare

arbetsledare@bsarken.se

Per Berkhuizen Kansli 08-581 715 10

kanslichef@bsarken.se

  • Medlemsfrågor
  • Sammankallande i kanslikommittén

Trygve Schreiber – Hamnkommittén 070-5813616

Kommunikationsansvarig – Adjungerad i Hamnkommittén 

Miljöansvarig- Sammankallande i miljögruppen

Kontaktperson med Upplands-Bro kommun

tryggve.schreiber@centriclabs.se

Daniel Narvåg – Ungdomssektion 0725-629706

jolle@bsarken.se

Bengt Wernmark –Hamnkommittén 0705-339998

Varvschef

varvschef@bsarken.se

Frågor inom varvsområdet, Sjösättning, Upptagning, Brandskydd, Ungdomssektionen

Michael Andersson – Hamnkommittén 0707-912928

Vice hamnkapten

vice.hamnkapten@bsarken.se

Per Hasselqvist – Ekonomi och redovisningsansvarig – 0706-069411

per.hasselqvist@telia.com


Ted Svedberg – Saneringsgruppen – 073-342 78 16

sanering@bsarken.se