Styrelsen

Behöver du maila någon nedan utan mail använd kansli@bsarken.se  så ser vi till att rätt person får mailet.

Rolf ”Julle” Bernström – Styrelsens Ordförande, Varvschef 070-835 83 05


ordforande@bsarken.se eller slipbas@bsarken.se

  • Allmänna frågor om klubben
  • Miljöombud
  • Slipbas, gällande frågor inom varvsområdet
  • Sjösättning- och upptagningsfrågor
  • Brandskydd

Anna Jansson Kassör 070-926 14 36

kassor@bsarken.se

  • Fakturafrågor
  • Övriga frågor e-mail: kansli@bsarken.se

Nalle Bjerfalk – Vaktchef, Hamnkommittén 070-832 68 56

vakt@bsarken.se

Yvonne Svensson – Sekreterare, Kanslikommitté

kansli@bsarken.se

Johnny Rudolf – Hamnkapten, Vice ordförande 0705-383859

hamnkapten@bsarken.se

  • Hamnplatser, kö-platser

Kjell Rosell – Materialförvaltare, Inköp

kansli@bsarken.se

Thomas Andersson – Byggansvarig, Arbetsledare

arbetsledare@bsarken.se

Tobias Jansson – Kanslichef 08-581 715 10

kanslichef@bsarken.se

  • Medlemsfrågor
  • Sammankallande i kanslikommittén och utvecklingskommittén

Trygve Schreiber – Hamnkommittén 070-5813616

Kommunikationsansvarig – Adjungerad i Hamnkommittén 

tryggve.schreiber@centriclabs.se

Marjut HeckleKanslikommitté

kansli@bsarken.se

Anders Rengius –Hamnkommittén 070-4401130

Vice varvschef

vice.varvschef@bsarken.se

Michael Andersson – Hamnkommittén 0707-912928

Vice hamnkapten

vice.hamnkapten@bsarken.se

Per Hasselqvist – Ekonomi och redovisningsansvarig – 0706-069411

per.hasselqvist@telia.com


Ted Svedberg – Saneringsgruppen – 073-342 78 16

sanering@bsarken.se