Arkiv

B/S Arkens miljöpolicy

Vi har lediga båtplatser!

Bs Arken är en av de större båtklubbarna i Stockholmsområdet med drygt 400 medlemmar och båtar. Vi har ett mycket bra läge vid Brofjärden mellan Kungsängen och Bro.

Till de stora fjärdarna är det inte mer än 4 sjömil, till Hammarbyslussen är det ca 20 sjömil och ungefär lika långt till Södertäljeslussen. Hamnen är väl skyddad av två kraftiga pirarmar. På bryggorna finns både färskvatten och el.

Vinteruppställningsplatser finns för alla båtar inom hamnområdet. Klubben har även egna maskiner för lyft upp till 4 meters bredd och ca 15 tons vikt.

Hamnområdet är inhägnat och in/utpassering sker genom grindar med elektroniskt passersystem och grindkort med kod. Givetvis finns bevakning. Långtidsparkering inom området vid längre båtsemestrar och möjlighet att parkera nära bryggorna.

Välkommen till Bs Arken en onsdagskväll då vi har öppet på kansliet mellan kl. 18.30- 20.30.

Har ni frågor kan ni maila till  kansli@bsarken.se

VIKTIG INFORMATION

På förekommen anledning vill vi informera att all sorts bearbetning (såsom slipning, blästring, etc) av båtbotten belagd med giftfärg är förbjuden inom klubbens område.

Detta för att det i dagsläget från myndigheterna inte finns några godkända metoder som inte orsakar spridning av giftrester till naturen. Dessutom skadar gifterna din egen hälsa.

Detta gäller tills vidare i väntan på att Transportstyrelsen kommer med rekommendation på tillåten metod för båtbottenfärgborttagning.

Styrelsen B/S Arken

Kallelse till årsmöte 15 mars 2018

 

Härmed kallas du till årsmöte i B/S Arken den 15 mars 2018, klockan 19.00 i klubbhuset.
Sedvanliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i kanslihuset  fr.o.m. den 15 februari 2018.

Välkomna!

Sjösättningsramp

Sjösättningsrampen

Det är nytt år och den gamla koden till sjösättningsrampen gäller inte. För att få tillgång till sjösättningsrampen igen behöver ni komma till kansliet och förnya koden.  [Läs mer…]

Kallelse till höstmöte

Härmed kallas du till HÖSTMÖTE i B/S Arken.

Tidpunkt:      Torsdagen den 9 november 2017 kl. 19.00

Plats:             Klubbhuset, B/S Arken

Möteshandlingar delas ut vid mötet och vi bjuder på fika.

Kontrollera vaktlistan


Nu ligger de renskrivna och “gällande” vaktlistorna i vaktlokalen. 

Det är upp till var och en att kontrollera så att man har rätt tider. Detta gäller både dem som skrivit upp sig själva och de som fått en tid automatiskt.

Sjösättningslista 2017

Då är det snart dags..

Årets höjdpunkt sjösättningen här finner ni 2017 års sjösättningslista

Glöm inte detta -> “Viktiga information gällande årets sjösättning!”