Arkiv

B/S Arkens miljöpolicy

Vi har lediga båtplatser!


Vi har gjort en del omstrukturering i hamnområdet vilket gör att vi kunnat frilägga fler båtplatser och få en mer effektiv hamn. Det betyder att vi har några lediga båtplatser.

[Läs mer…]

VIKTIG INFORMATION

På förekommen anledning vill vi informera att all sorts bearbetning (såsom slipning, blästring, etc) av båtbotten belagd med giftfärg är förbjuden inom klubbens område.

Detta för att det i dagsläget från myndigheterna inte finns några godkända metoder som inte orsakar spridning av giftrester till naturen. Dessutom skadar gifterna din egen hälsa.

Detta gäller tills vidare i väntan på att Transportstyrelsen kommer med rekommendation på tillåten metod för båtbottenfärgborttagning.

Styrelsen B/S Arken

Kallelse till årsmöte 15 mars 2018

 

Härmed kallas du till årsmöte i B/S Arken den 15 mars 2018, klockan 19.00 i klubbhuset.
Sedvanliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i kanslihuset  fr.o.m. den 15 februari 2018.

Välkomna!

Sjösättningsramp

Sjösättningsrampen

Det är nytt år och den gamla koden till sjösättningsrampen gäller inte. För att få tillgång till sjösättningsrampen igen behöver ni komma till kansliet och förnya koden.  [Läs mer…]

Kallelse till höstmöte

Härmed kallas du till HÖSTMÖTE i B/S Arken.

Tidpunkt:      Torsdagen den 9 november 2017 kl. 19.00

Plats:             Klubbhuset, B/S Arken

Möteshandlingar delas ut vid mötet och vi bjuder på fika.

Kontrollera vaktlistan


Nu ligger de renskrivna och “gällande” vaktlistorna i vaktlokalen. 

Det är upp till var och en att kontrollera så att man har rätt tider. Detta gäller både dem som skrivit upp sig själva och de som fått en tid automatiskt.

Sjösättningslista 2017

Då är det snart dags..

Årets höjdpunkt sjösättningen här finner ni 2017 års sjösättningslista

Glöm inte detta -> “Viktiga information gällande årets sjösättning!”